Er hægt að læra sjálfstjórn?

Sjálfstjórn er persónueiginleiki sem venjulega er talinn eftirsóknaverður. Sá sem býr yfir góðri sjálfstjórn getur staldrað við og hamlað viðbrögðum – sem leiðir til betri niðurstöðu. Einstaklingur með góða sjálfstjórn hefur góða nærveru, bregst á viðeigandi hátt við vanda og óþægindum og hefur góða tilfinningastjórn.
Skortur á sjálfstjórn getur skert lífsgæði einstaklingsins og haft áhrif á sjálfsmyndina til hins verra. Skortur á sjálfstjórn getur valdið sambandsvanda, vanda í samskiptum við fjölskyldumeðlimi og vinnufélaga. Skortur á sjálfstjórn getur líka haft slæm áhrif á heilsuna, s.s. blóðþrýsing, svefn, meltingu og hjartastarfsemi.
Góðu fréttirnar eru að allir geta lært sjálfstjórn; líka fólk sem telur það ekki eiga við um sig, svo sem einstaklingar með ADHD eða persónuleikaraskanir. Rannsóknir hafa sýnt gagnsemi hugrænnar atferlismeðferðar við þessum vanda.
Í meðferðinni:

  • færðu fræðslu um áhrif heilastarfsemi á sjálfstjórn (að hamla viðbragði)
  • lærir þú hvernig takast má við óþægindi/óþægilegar uppákomur (lausnamiðuð nálgun)
  • lærir þú ábyrgð; hver er þín ábyrgð, hver er ábyrgð annarra, hvenær má deila ábyrgð
  • lærir þú að forðast neikvæðni og neikvæðar kringumstæður (t.d. með slökun og endurmati)
  • lærir þú nýja aðferð við að takast á við erfiðar aðstæður (t.d. hugsanir og ákvarðanataka)
  • lærir þú að þekkja vísbendingar um það sem kemur þér úr jafnvægi (red flags)

Sjálfstjórn er ekki bara fyrir suma – sjálfstjórn er eitthvað sem allir geta tileinkað sér.